همصحبت با جاوید حبیبی | یک برنامه شاد بهمراه آوازخوانی

24 بازدید
دانلود
در اولین قسمت از برنامه همصحبت یلدا جان با جاوید حبیبی آوازخوان معروف افغاستان در یک محیط گرم و صمیمی گپ میزند .