ویدیوی موردنظر شما به دستور کمیته فیلترینگ از دسترس خارج گردیده است . چنانچه مایل به اطلاع از دلیل مسدود شدن یا رفع مسدود سازی آن هستید به آدرس http://rafefilter.internet.ir مراجعه نمایید.

-SEETA QASEMIE DILAM PAIWAND GUL RA DOST DARAMسیتا قاسمی -دلم پیوند گل را دوست داره

283 بازدید
دانلود