برنامه متفاوت و پر از هیجان نیلو فیر از تلویزیون #همدم

62 بازدید
برنامه نیلو فیر یک برنامه جذاب برای علاقه مندان به اسلحه و تیراندازی است که درآن به معرفی سلاح پرداخته میشود .