قسمت 5 فصل سوم کارتون سگ های ولگرد بانگو 2019

18 بازدید
یک سال پیش
در فصل سوم، موری اوگای رهبر مافیای بندر، به دازای اوسامو پانزده ساله دستور میدهد تا درباره ظهور فرد خاصی در منطقه اسکان یوکوهاما تحقیق کند. دازای و ناکاهارا در حال تحقیق درباره انفجار سالها پیش هستند که مورد حمله سربازان قرار می گیرند. ناکاهارا چویا و دازای اوسامو واقعیتی را درباره آراهاباکی، راندو، رئیس سابق بندر مافیا و چوویا فاش میکنند و…