آهنگ آخرین خورشید با صدای مانی رهنما

3 بازدید
یک سال پیش
اگه این آخرین خورشید اگه این آخرین ماهه اگه اینجا ته دنیا، اگه این آخرین راهه تو غمگینی و میدونم، پشیمونی میدونم ولی اصرار من از اینه که، بی تو نمیتونم نمیتونم ... نمیتونم ... پشیمونی که دنیارو تو با من تجربه کردی تموم حس چشماتو به گریه ترجمه کردی تو غمگینی و میدونم پشیمونی میدونم ولی اصرار من از اینه که بی تو نمیتونم نمیتونم ... نمیتونم ... تو غمگینی و میدونم پشیمونی میدونم ولی اصرار من از اینه که بی تو نمیتونم نمیتونم ... نمیتونم ... منو تو زندگی کردیم من و تو خاطره داریم بیا این راهو برگرد که توو مرز آخرین باریم من و تو زندگی کردیم من و تو ... من و تو ...