آهنگ خواب سیاه از حمید حامی

42 بازدید
یک سال پیش
افتاده دردت تو سرم یه قرص ماه به من بده به من از این خواب سیاه جرات پا شدن بده مهمون چشمای توام قلبمو پشت در نذار پای فراموشی شب صبح رو به خاطرم بیار یه کاری کن دلشوره هام آروم بگیرن یکمی واسه یه لحظه هم شده خیال کنم که پیشمی یه کاری کن ستاره ها پس بکشن روی سرم از دل تنگ ایـــن قفــس تــا تــه دنیــام ببــرن افتاده دردت تو سرم یه قرص ماه به من بده به من از این خواب سیاه جرات پا شدن بده هر کی به قلب من رسید چند روزی موند و راهی شد باز دل دریایی من اسیر تنگ ماهی شد هر کی که شد سنگ صبور شیشه این دلو شکست قید منو و عشق زد و پنجره ی قلبش رو بست یه کاری کن دلشوره هام آروم بگیرن یکمی واسه یه لحظه هم شده خیال کنم که پیشمی یه کاری کن ستاره ها پس بکشن روی سرم از دل تنگ ایـــن قفــس تــا تــه دنیــام ببــرن افتاده دردت تو سرم یه قرص ماه به من بده به من از این خواب سیاه جرات پا شدن بده واسه یه لحظه هم شده خیال کنم که پیشمی یه کاری کن ستاره ها پس بکشن روی سرم از دل تنگ ایـــن قفــس تــا تــه دنیــام ببــرن افتاده دردت تو سرم یه قرص ماه به من بده به من از این خواب سیاه جرات پا شدن بده