آهنگ دلم گرفت از حمید حامی

91 بازدید
یک سال پیش
دلم گرفت ای هم نفس پرم شکست تو این قفس تو این غبار. تو این سکوت چه بی صدا. نفس نفس از این نامهربونی ها دارم از غصه می میرم رفیق روز تنهایی. یه روز دستاتو می گیرم تو این شب گریه می تونی پناه هق هقم باشی تو ای همزاد همخونه چی میشه عاشقم باشی؟ دوباره من دوباره تو دوباره عشق. دوباره ما دو هم نفس. دو هم زبون دو همسفر. دو همصدا تو ای پایان تنهایی پناه آخر من باش تو این شب مرگی پاییز. بهار باور من باش بذار با مشرق چشمات. شبم روشنترین باشه میخوام آیینه خونه با چشمات همنشین باشه