زیباترین نوحه افغان با صدای قاری محمدی

16 بازدید
یک سال پیش
Best Afghani Nawha | Qari Mohammadi | Moharram 2018 | ۱۴۴۰ زیباترین نوحه افغان | محرم